AKTUALNOŚCI

FIPA - Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej

Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej to impreza cykliczna, upowszechniająca gatunek sztuki estradowej – aktorską interpretację piosenki.  Festiwal integruje środowiska muzyczne i teatralne z całej Polski, promuje młode talenty poprzez wyłanianie najbardziej uzdolnionych aktorsko i wokalnie uczestników.
W ramach Festiwalu odbywają się przesłuchania konkursowe, koncert galowy, a także warsztaty wokalne prowadzone przez zaproszonego w danej edycji Festiwalu artysty.
Najważniejszym  wydarzeniem przedsięwzięcia jak organizowany  na scenie Teatru Polskiego lub Kinoteatru Adria - koncert galowy, czyli profesjonalnie wyreżyserowane widowisko muzyczne, w którym udział biorą laureaci przedsięwzięcia, a także tancerze i aktorzy tworzący ruch sceniczny.
Podczas koncertu prezentowany jest również recital honorowego gościa Festiwalu, gwiazdy piosenki aktorskiej, który ukazuje nie tylko perfekcyjne umiejętności wokalno - aktorskie, ale także potrafi zbudować na scenie niezwykłą atmosferę i dostarczyć wielu wzruszeń i emocji.

Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej FIPA

 

BIM - Bydgoskie Impresje Muzyczne

39. Międzynarodowe Spotkania Muzykującej Młodzieży - Bydgoskie Impresje Muzyczne to festiwal dla dzieci i młodzieży z całego świata, na który składają się koncerty konkursowe i pozakonkursowe w salach i w plenerze, warsztaty różnego typu oraz program rekreacyjno-integracyjny (spotkanie narodowe, basen, sala sportowa, wycieczki po mieście i regionie z przewodnikiem, dyskoteka). Częścią główną BIM jest konkurs, w którym jednym z wymogów jest wykonanie dowolnego utworu polskiego kompozytora, co sprzyja popularyzacji polskiej literatury muzycznej w świecie. Koncerty konkursowe ocenia Rada Artystyczna, do której zapraszani są wybitni specjaliści z kraju i zagranicy.  Ideą festiwalu jest stworzenie warunków i przyjaznej atmosfery dla prezentacji dorobku artystycznego uczestników z różnych obszarów kulturowych, a także integracja młodzieży poprzez wspólne muzykowanie, zabawę i twórczy wypoczynek. W ciągu 38 lat Bydgoszcz odwiedziło ponad 32 000 młodych miłośników muzyki z 39 państw: Anglii, Austrii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Chin, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Francji, Finlandii, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Indii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Meksyku, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, RPA, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Słowacji, Serbii, Singapuru, Szkocji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Węgier i Włoch. Odbyło się ponad 680 koncertów w mieście i regionie. Wszystkie koncerty są bezpłatne i stanowią atrakcyjną propozycję o charakterze kulturalnym przede wszystkim dla mieszkańców Bydgoszczy. Przynajmniej 2 koncerty odbywają się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - w latach ubiegłych były to miasta: Toruń, Tuchola, Inowrocław, Koronowo, Nakło, Żnin. Ranga festiwalu jest co roku doceniana przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którzy fundują główne nagrody oraz obejmują patronatem festiwal.
39. Bydgoskie Impresje Muzyczne odbędą się w dniach 30 czerwca - 5 lipca 2016 r.

Bydgoskie Impresje Muzyczne

 

Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży

Konkurs Chórów, organizowany pod patronatemMinistra Edukacji Narodowej, to jedna z największych i najbardziej renomowanych imprez dla dziecięcych i młodzieżowych chórów a cappella w Polsce.

Od 1988 roku jego finał  organizowany jest w Bydgoszczy.

Podczas trzydniowego „święta muzyki” młodzi chórzyści prezentują się na deskach Filharmonii Pomorskiej, gdzie odbywają się przesłuchania konkursowe oraz koncert galowy. Korzystają także z dodatkowych form zarówno artystycznych, jak i edukacyjnych. Projekt oferuje również działania integrujące jego uczestników.

W trakcie imprezy zorganizowane są także zajęcia warsztatowe dla dyrygentów z całej Polski

Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży

 

Moja szkoła - lubię tu być!

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy PAŁAC oraz Pałac Młodzieży  zapraszają uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistów  do udziału w projekcie pn. Moja szkoła - lubię tu być! Warsztaty edukacyjne dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego, społecznego w placówce edukacyjnej.
Projekt  jest dofinansowany ze środków Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie kujawsko-pomorskim, a jego głównym celem jest zwiększenie  skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim.
Więcej informacji.

 

WSPÓŁPRACA

Współpraca z Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”

Gwiazdka z sercem - Koncert BORPA

 

OKO NA MUZYKĘ                                                  

Bydgoszcz, 29 czerwca – 4 lipca 2017

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac” zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w warsztatach.

 

Cel: realizacja reportażu o Bydgoskich Impresjach Muzycznych (BIM), a w szczególności o atmosferze festiwalu tworzonej przez jego uczestników – międzynarodową młodzież zafascynowaną muzyką.

Uczestnicy: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani reportażem, dziennikarstwem i filmem.

Prowadzący: Marta Kokocińska, Witold Albiński, dr Dominik Wierski.

Ramowy program:
- 29 czerwca – ćwiczenia warsztatowe i tworzenie scenariusza,
- 30 czerwca – 3 lipca – realizacja nagrań w miejscach odbywania się BIM według opracowanego przez grupę harmonogramu,
- 4 lipca – montaż materiału.

Organizatorzy zapewniają profesjonalną kadrę pedagogiczną, sprzęt oraz wyżywienie dla uczestników.

Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszeń należy dokonywać do 23 czerwca 2017.

Zakwalifikowanie do udziału w warsztatach zobowiązuje do czynnego uczestnictwa w pracy grupy i dostosowania się do jej harmonogramu.

Kontakt: Dominik Wierski, Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac”, tel. 523210081, wew. 379,
e-mail: dominik.wierski@palac.bydgoszcz.pl

WYDARZENIE REALIZOWANE PRZY WSPARCIU MIASTA BYDGOSZCZY.

 

aktualizacja: 2017-06-19